Aseli Garoet Ahli Membikin Katjamata: A. Kasoem

“Apa gunanya sama kalian kemerdekaan tanah air itu. Kenyataannya kini perekonomian di seluruh Indonesia dikuasai oleh bangsa Asing, baik orang kulit putih, Cina, India, Arab dan lain-lain. Percuma sama kalian merdeka itu, kalau perekonomiannya tidak dikuasai oleh pribumi." Demikian jawaban yang diterima Kasoem saat berdiskusi dengan Kurt Schlosser, seorang Jerman yang ahli kacamata dan punya [...]